Taalblobs voor thuis

Taalblobs is een volledig adaptief online spellingsprogramma. Uw kind oefent op het eigen spellingniveau. U kunt als ouder/verzorger inzien wat uw zoon of dochter gedaan heeft.

Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor uw kind precies aangepast op het niveau. Bij deze versie kan u niet zelf oefeningen klaarzetten voor uw kind. Wanneer u dat wenst kies dan voor de 'Plus versie'.

Combinatie-abonnement met Rekenblobs
U kunt Taalblobs combineren met Rekenblobs. Dit is goedkoper dan twee keer een los abonnement. Klik hier voor meer informatie en de prijzen.

Kies de gewenste licentie:
€49,00 per jaar
 

Taalblobs voor Thuis

Taalblobs voor Thuis (plus versie)

Alle spellingregels
Aantal taken per dag bepalen
Maatwerk taken aanmaken
Spelletjes aan en uit zetten per taak
Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per kind