Taal- en Rekenblobs voor thuis

Taalblobs en Rekenblobs zijn volledig adaptieve programma's. Uw kind oefent op het eigen niveau. U kunt als ouder/verzorger inzien wat uw zoon of dochter gedaan heeft.

Het programma zet zelf nieuwe oefeningen klaar voor uw kind. Wilt u ook zelf oefeningen klaar kunnen zetten in de programma's kies dan voor de plus versie.

Kies de gewenste licentie:
€69,00 per jaar
 

Taal- en Rekenblobs voor Thuis

Taal- en Rekenblobs voor Thuis (plus versie)

Alle spellingregels
Aantal taken per dag bepalen
Maatwerk taken aanmaken
Spelletjes aan en uit zetten per taak (Taalblobs)
Toetsen inplannen (Rekenblobs)
Rekenstrategieën beheren
Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per kind