Taal- en Rekenblobs Schoolbreed

Taalblobs en Rekenblobs zijn online programma's voor het leren van de Nederlandse spelling en het automatiseren van rekenstrategieën. Het programma kan volledig adaptief werken zodat leerlingen allemaal op het eigen niveau oefenen maar het is ook mogelijk om een programma op maat samen te stellen. De leerkracht/begeleider kan door de uitgebreide rapportagefunctie inzien welke oefeningen er door de leerling gedaan zijn en krijgt inzichtelijk waar de moeilijkheden voor de leerling zitten. Taalblobs is er voor groep 2 t/m 8 en Rekenblobs voor groep 3 t/m 6.

Deze licentie is een schoolbrede licentie voor Taalblobs en Rekenblobs. Alle leerlingen ingeschreven op school kunnen op school en thuis gebruik maken van de programma's.

Let op!
Kies hieronder voor het totaal aantal leerlingen dat bij u op school ingeschreven is (groep 1 t/m 8).

We controleren het leerlingaantal via scholen op de kaart. Klopt het aantal niet dan annuleren we de bestelling.

Doorlopend contract voor in ieder geval 3 jaar (doorlopend per jaar is ook mogelijk).

Kies het juiste abonnement (aantal leerlingen groep 1 tot en met 8):
Opties:
Aanvullende gegevens:
€455,00 per jaar
 

Taalblobs voor op school en RT

Rekenblobs voor op school en RT

Spellingregels / Rekenmodules 60 DLE maanden (September groep 3 t/m juni groep 8) Automatiseren van getalbeelden
Splitsen en sommen t/m 20
Vermenigvuldigen en delen t/m 100
Bewerkingen t/m 1000
Getalbegrip t/m 1000
Zorgtraject Zorgtraject voor Letterkennis (preventie) inzetbaar 
in groep 2 en 3 en zorgtraject voor basisspelling en
woorden lezen inzetbaar vanaf groep 3
Niet van toepassing
Verschillende spelletjes

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en spellingstrategieën

Leerlingen kunnen kiezen uit diverse spellen en rekenstrategieën

Handmatig spelling- en rekentaken beheren

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Gebruik adaptief programma
Voortgang volgen per groep
Voortgang volgen per leerling
Toetsen inplannen
Methodetoets aanwezig bij het zorgtraject.
Rekenstrategieën beheren Niet van toepassing

Zowel op groepsniveau als per individuele leerling

Didactiek

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling
Opbouw van een raamwerk van spellingregels
Spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen
Weetwoorddelen en leenwoorden

Rapportagemogelijkheden

oefenfrequentie
Inzicht in algemene voortgang
Voortgang per spelling- of rekenonderdeel
Foutenanalyse per spellingcategorie

gedetailleerd rapport over afgelopen 7 dagen

Oefengeschiedenis

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Inzicht in oefeningen en gemaakte fouten per oefening

Voortgang in SLO leerlijn Niet van toepassing
Voortgang per SLO tussendoel Niet van toepassing
Printbaar dossier
met resultaten en handelingsplan

met resultaten en handelingsplan

Beheeropties

Leerlingen importeren via EdexML
Eenvoudig wachtwoorden aanpassen
Logingegevens leerlingen printen

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Logingegevens zijn printbaar als lijst of knipkaartjes

Importeren toetsresultaten SVT
Niet van toepassing
Aparte docentaccounts

Elke docent kan een inlog krijgen met toegang tot de eigen groep(en)

Elke docent kan een inlog krijgen met toegang tot de eigen groep(en)